Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam teriring doa kami sampaikan kepada Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari, Amin....