Archive contents:

Filename Size Date/Time
Lampiran I Permen No 1 Tahun 2018_Pedoman RTRW Prov Kab Kota.pdf2567442 bytes24.09.2018
Lampiran II Permen No 1 Tahun 2018_Pedoman RTRW Prov Kab Kota.pdf3149402 bytes24.09.2018
Lampiran III Permen No 1 Tahun 2018_Pedoman RTRW Prov Kab Kota.pdf3951600 bytes24.09.2018
Permen ATR No 1 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.pdf97721 bytes24.09.2018